Åbent brev til Bestyrelsen fra have 82

Medlemmet i have 82 har fremsendt åbent brev, brevet og bestyrelsens svar findes under nyt fra medlemmer.