Forslag til generalforsamlingen

Forslag til Generalforsamlingen 2020 er at finde på under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.