Solager – Nyhedsbrev fra bestyrelsen nr. 2 – 2019

Solager – Nyhedsbrev fra bestyrelsen nr. 2 – 2019

 Arbejdsdag

Tak for en effektiv og hyggelig arbejdsdag d. 11.maj, hesteskoen fik nyt grus i kørersporene, kummerne på p-pladsen blev frisket op og der blev lagt grus ud, to skraldestativer blev bygget.

Efterårets arbejdsdag har vi valgt at aflyse, da der ikke er nok opgaver. Næste gang bliver derfor til foråret 2020.

Pileurt

Nogle medlemmer oplever pileurt i deres og nabo haverne, det er svært at bekæmpe dem, men nødvendigt. Vi opfodrer til at alle gør en indsats for at reducere dem, da det er en invasiv art, der hurtigt spreder sig. Hvis du er i tvivl om hvordan, så kontakt evt. en fra bestyrelsen.

Sant hans

Der var en lille flok der samlede sig til bål ved søen. I en blanding af traditioner med blomsterkranse og heksehyl.

Græsslåning

Efter ønske fra medlem, vil græsset i det fredet område, fremover kun bliver slået hver anden gang. Andre arealer vil gennemsnitligt blive slået en gang om ugen eller efter behov.

Vær opmærksomme på at I ikke efterlader genstande i græsset, da det kan ødelægge maskinen.

Velkomstudvalget

Der arbejdes på at færdiggøres en velkomstpose, til nye haveejere, hvis du har lyst til at bidrage, kontakt Ro fra have 62 på mail: eyarorosendahl@gmail.com

Sommerfest

Der vil blive afholdt sommerfest d. 24. aug. Husk tilmelding inden 10. aug.