DGPR

Til brug for blandt andet fremsendelse af opkrævninger , indkaldelser til generalforsamlinger mv. har pacelforeningen Solager A brug for at kunne  opbevare og anvende personoplysninger på foreningens medlemmer. Personoplysningerne omfatter:

Medlemmets navn

Medlemmets adr.

Medlemmets telefon nr

Medlemmets email adr.

Foreningen vil ikke uden yderligere samtykke offentliggøre disse personoplysninger eller videregive disse til tredjepart.

Ved indmeldelse gøres et hvert nyt medlem opmærksom på, at, at man altid kan tilbagekalde sit samtykke skriftligt. De oplysninger som samtykket vedrører vil herefter blive slettet.