Bump på vej i Solager B

I forbindelse med de anlagte bump på vejen i Solager B, har bestyrelsen spurgt ind til disse. Nedenfor ses svaret fra bestyrelsen i Solager B:

Det er rigtigt, at bumpene er lidt hårde, men det er den type man bruger, for at komme ned på 20 km., som vi har skønnet er passende. Alt er godkendt af politiet og kommunen er også spurgt.

Lastbiler og skraldebiler skulle kunne komme igennem og hvis det er bred last, f.eks. huse, skulle de være højere end pullerterne.

De sidste to bump ned mod jer bliver ændret, altså smallere, så det er muligt at komme igennem i den ene side. Der skete en fejl, så de blev for brede.

Alle bump er nu sat, men vi mangler møtrikker fra firmaet, som de glemte at sende med.

Hvis cyklisterne stadig synes det er svært, når de to vejbump er blevet ændret, må du sige til. Det skal jo ikke være en chikane.

Vi har valgt, selv at betale for vejbumpene, da det er vedtaget på vores generalforsamling. Så det synes vi er mest rimeligt. Prisen kommer til at ligge på 55-60.000 kr., som det ser ud nu.