Hr. Alsø´s holdning til hækkene i Solager

Igennem rigtig mange år har det været underforstået, uden at være nedskrevet, at Solager A generelt skulle præsentere sig pænt og ordentligt, og det har også været administreret således af foreningens forskellige bestyrelser og medlemmer.

I det væsentlige har pænt og ordentlig i praksis betydet at græsset bliver slået på fællesarealer, at hækkene bliver klippet og at der bliver ryddet for affald på de fælles arealer mv. På de enkelte grunde har der været frihed til at indrette sig, som man ønsker under hensyn til naboer og den nye lokalplan. Det fælles pænt og ordentlige indtryk er til glæde for alle, der færdes på arealet, og er befordrende for prisen, man kan overdrage sin have til. I forhandlinger med kommunen har det også betydning, at kommunen har respekt for foreningens indsats.

Med hensyn til det specifikke spørgsmål om hække er det min opfattelse, at disse skal klippes jfr ovenfor. Med hensyn til højden er det efter min mening ikke afgørende, så længe hækken består af hækplanter og ikke af selvsåede træer.

Jeg kan tage fejl, men jeg synes, at hesteskoen er lidt i forfald. Det kan skyldes usikkerhederne med kommunens forvaltning, som ikke fremmes at et indtryk af forfald. Det kunne overvejes at stramme op på reglerne for helhedens skyld.

Med venlig hilsen

Bent Alsø