Hække i Solager

HÆKKE I SOLAGER

Ved gennemgang af hækkene i Solager, må bestyrelsen konstatere, at rigtig mange hække ikke er blevet klippet pr. 1 august eller kun er blevet klippet på siderne.

Også vi i bestyrelsen nyder godt af naturens vildskab men vi må også tage hensyn til haveforeningens udseende og funktionalitet over tid.
Hække, buske og træer i skel ud til fællesarealerne kan over tid blive meget høje. For eksempel kan Spidsløn, Birk og Ahorn blive op til 30 meter, Hyld og Tjørn op til 10 meter.
Efterhånden som træer og buske bliver høje, udtyndes og dør den oprindelige hæk hvorved formålet med hækken forsvinder.

Bestyrelsen appellerer hermed til alle medlemmer af haveforeningen om at drage omsorg for naboer og haveforeningen i helhed og således til at få klippet hækken i både højden og på siderne. Træer og buske fjernes eller klippes ned til den anbefalede højde som er ca. 2 meter (vi kommer ikke til at gå rundt med målebånd).
Husk at dette kun gælder hække i skel ud til fællesarealerne. Hække i skel mellem naboer, finder i selv ud af indbyrdes, medmindre i har en tvist og ønsker at inddrage bestyrelsen.

Næste gennemgang af hække bliver d. 20 august, hvorefter der vil blive sendt personlige breve ud med påbud om at klippe hækken.

Ønskes yderligere information, er i velkomne til at kontakte:

Vækstrater af træer og vegetation generalt.
Bestyrelsesmedlem Jeanet have 79

Love og regler.
Formand Claus have 140

Med ønske om forståelse og samarbejde

Med venlig hilsen
Bestyrelsen