Referat fra møde med kommune vedr. kloak

Kære alle

Der er endnu ikke kommet noget referat fra vores møde, vedr. kloakering med HTK den 8. december. Bestyrelsen har derfor nu lavet vores eget referat, som er at finde i til højre under “referater”