GRUS TIL STIKVEJE

På generalforsamlingen vedtog vi, at alle stikveje kan kontakte bestyrelsen såfremt de ønsker at bestille grus til stikvejen. Ved ønske om bestilling af grus kontakt formanden på tlf. 23 26 45 75 eller kassereren på tlf. 20 66 02 12