All posts by solagera

Hække i Solager

HÆKKE I SOLAGER

Ved gennemgang af hækkene i Solager, må bestyrelsen konstatere, at rigtig mange hække ikke er blevet klippet pr. 1 august eller kun er blevet klippet på siderne.

Også vi i bestyrelsen nyder godt af naturens vildskab men vi må også tage hensyn til haveforeningens udseende og funktionalitet over tid.
Hække, buske og træer i skel ud til fællesarealerne kan over tid blive meget høje. For eksempel kan Spidsløn, Birk og Ahorn blive op til 30 meter, Hyld og Tjørn op til 10 meter.
Efterhånden som træer og buske bliver høje, udtyndes og dør den oprindelige hæk hvorved formålet med hækken forsvinder.

Bestyrelsen appellerer hermed til alle medlemmer af haveforeningen om at drage omsorg for naboer og haveforeningen i helhed og således til at få klippet hækken i både højden og på siderne. Træer og buske fjernes eller klippes ned til den anbefalede højde som er ca. 2 meter (vi kommer ikke til at gå rundt med målebånd).
Husk at dette kun gælder hække i skel ud til fællesarealerne. Hække i skel mellem naboer, finder i selv ud af indbyrdes, medmindre i har en tvist og ønsker at inddrage bestyrelsen.

Næste gennemgang af hække bliver d. 20 august, hvorefter der vil blive sendt personlige breve ud med påbud om at klippe hækken.

Ønskes yderligere information, er i velkomne til at kontakte:

Vækstrater af træer og vegetation generalt.
Bestyrelsesmedlem Jeanet have 79

Love og regler.
Formand Claus have 140

Med ønske om forståelse og samarbejde

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bjørnebanden slår til igen

Solagers Bjørnebande har været ude og rodstikke Bjørneklo i  den del af hesteskoen som er særligt berørt.
Bjørnebanden  har  fjernet ca. 70 store og små bjørnekløer på Alsøes side af åen ved have 144.
Bjørnebanden holder øje med området, og fortsætter bekæmpelsen i årene fremefter.

Stort tak til Bjørnebanden for det fine arbejde, som er til glæde for os alle.

Grusgrav i Vridsløsemagle

Region Hovedstaden påtænker at etablere en grusgrav i Vridsløsemagle tæt ved vores kolonihaveområde.

I den forbindelse har Solager B´s bestyrelse udarbejdet et høringssvar, som også bestyrelsen i Solager A tilslutter sig. Høringssvaret kan se til højre under mappen “øvrige dokumenter”

ref. fra møde vedr. kloakering

Den store gruppe som skal undersøge forskellige muligheder for kloakering har afholdt første møde. Ref. ses i højre side under “kloakeringsgruppe”

Høje Taastrup kommune har nu færdiggjort deres referat fra mødet vedr. kloak. Dette er at finde i højre side under “referater”

Kloakering

Kommunen har anmodet bestyrelsen om møde vedr. kloakering i Solager. Mødet finder sted 8. december 2016.

Nærmere information kommer.

Bommen

Sæsonen er slut for denne omgang. Derfor SKAL bommen lukkes og låses ved ind og ud kørsel i Solager A. Bommen er låst indtil april 2017

Tyverier i Solager

Vedrørende tyveri af grønsager

Vi er desværre plaget af tyverier, af grønsager og frugter fra haverne i øjeblikket. Det er typisk tomater, græskar, og lign der bliver stjålet fra drivhuse. Tyvene går ganske enkelt ind i andres haver, og tager det de ønsker.

Tyverierne sker blandt andet, under påskud af, at alt i Solager A er fælles. Dette er absolut ikke tilfældet. Alt i de enkelte parceller er privat ejendom.

Fra bestyrelsen side, vil vi gerne påpege at disse tyverier er uacceptable, og vi tilskynder naturligvis alle, til at respektere den enkeltes ejendomsret og privatliv.

Vi opfordrer derfor medlemmerne til, at kigge deres haver efter, samt undersøge muligheder for låse på drivhuse.

Da der ikke længere er tale om et enkelt tilfælde, men om en tendens, opfordrer vi til, at alle tyve og tyverier politianmeldes. Anmeldelse kan ske til Københavns Vestegns Politi på telefon 43 86 14 48.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Bjørnebanden

Stor tak til bjørnebanden som allerede er påbegyndt bekæmpelsen af Bjørnekløer i hesteskoen. Det bliver spændende at følge arbejdet.

GRUS TIL STIKVEJE

På generalforsamlingen vedtog vi, at alle stikveje kan kontakte bestyrelsen såfremt de ønsker at bestille grus til stikvejen. Ved ønske om bestilling af grus kontakt formanden på tlf. 23 26 45 75 eller kassereren på tlf. 20 66 02 12