All posts by solagera

Powerpoint

Det PowerPoint oplæg som bestyrelsen havde med til generalforsamlingen, er lagt under mappen “kloakering” i højre side.

Fuld eller delvis kloakering

Da processen vedrørende en kloakløsning har været i gang over en længere periode sammenfattes i venstre side i mappen “kloakering” et tidsforløb over den udveksling der har været med kommunen og de arbejdsprocesser der har været internt i foreningen. Det har til formål at give det enkelte medlem en forståelse og mulighed for at danne sig et overblik over det som tidligere har været gjort, sagt mm. Og forhåbentligt give alle medlemmer som læser det, et bedre grundlag for i den nære fremtid at tage stilling til en kloak-løsning i

 

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til Generalforsamlingen 2020 er at finde på under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.