Forslag il generalforsamligen

Forslag 1

Forslag til vedtægtsændring af § 8 .

Stk 8, 7- Hver havelod har en stemme. Medlemmer der er i restance til foreningen, jf. § 7.1 har ikke stemme– og taleret ved generalforsamlingen.

Der kan mødes ved fuldmagt til en anden parcelindehaver eller til bestyrelsen. Fuldmagten giver da ret til fuld deltagelse i alle punkter, medmindre klausuler i denne angiver andet.

Ønskes ændret til :

Hver havelod har en stemme ved      fremmøde.

  • Medlemmer der er i restance til      foreningen, jf. § 7.1 har ikke stemme– og taleret ved generalforsamlingen.

Jeg oplever desværre at fuldmagter er blevet misbrugt til at komme ind i bestyrelsen og til at få trumfet beslutninger igennem. Jeg syntes personligt ikke der er noget galt i fuldmagter, når der oprigtig er tale om sygdom, rejse mm. Men når en person møder op med 15-20 fuldmagter eller deromkring, så har jeg meget svært ved at tro at alle var forhindret i at møde op.

Desuden vil jeg opfordre folk der har interesse for hvad der skal ske i Solager A til selv at møde op for at stemme. Og på den måde vil afstemninger frem over blive fair.

Og ja jeg er helt enig med jer der sidder og oprigtig ikke har haft mulighed for at møde op at i nu mister jeres stemme, men kan ikke se andre løsninger end dette forslag, desværre.

Mvh Thea Poulsen

Have 94

Forslag 2

Jeg vil gerne stille 2 forslag til afstemning til næst kommene general forsamling.

Afstemning 1

Kloakering.

Såfremt general kloakering kan etableres for max. DKK. 70.000,- per have, med en mere udgift på max. DKK. 10.000,- per have for direkte tilslutning til kloak.

Giver haver ejerne hermed bestyrelsen bemyndigelse til at indhente tilbud, og sætte arbejdet igang.

Ja/ Nej

Afstemning 2

El.

Hvis forslaget vedr. kloak vedtages, foreslår jeg at vi på samme tid får etableret el, da vi via etableringen af kloak får halvdelen af arbejdet lavet.

Såfremt general el net/ tilførsel kan etableres for max. DKK. 2.500,- per have, med en mere udgift på max. DKK. 4.000,- per have for tilslutning direkte tilslutning på el-nettet.

Giver haver ejerne hermed bestyrelsen bemyndigelse til at indhente tilbud, og sætte arbejdet igang.

Ja/ Nej

De bedste hilsner

Christian have 82

Forslag 3

Forslag af indkøb af ny havetraktor

Foreningens nuværende traktor har ikke den nødvendige kapacitet, til at kunne klare foreningens fællesarealer. Maskinen er af ældre dato, og som følge heraf, må den stort set til reparation hvert år.

Jeg stiller hermed forslag om, at foreningen investerer i en maskine som er egnet til at klare de mange kvadratmeter.

Jeg har indhentet et tilbud fra Midtdjurs Traktorlager. Hvor vi kan få en Husqvarna rider med bioklip. En basismodel, som flere steder koster ca. 23.000, kan vi få til 17495kr leveret i foreningen.

Jeg har derudover fået 2 tilbud fra Ejby Motorservice.

Den første er en Castelgarden XK 140 HD til kr. 21.995.  Jeg har ved dette tilbud forhandlet en Rabat på 4000 kr. samt sikret, en aftale, hvori indgår, levering af maskine, samt at virksomheden afhenter og leverer maskinen når denne skal til serviceeftersyn. For at opnå rabatten medtager virksomheden den gamle maskine.

Den anden er en Castelgarden XK 160 HD, til kr. 24.995. Jeg har ved dette tilbud forhandlet en Rabat på 5000 kr. samt sikret, en aftale, hvori indgår, levering af maskine, samt at virksomheden afhenter og leverer maskinen når denne skal til serviceeftersyn. For at opnå rabatten medtager virksomheden den gamle maskine.

Jeg foreslår at vi stemmer om at foreningen køber ny maskine, såfremt dette vedtages foreslår jeg, at vi stemmer om indkøb af en af ovennævnte 3 tilbud.

Flemming have 93

Forslag 4

Jeg har et forslag ang. brugen af fuldmagter i foreningen. Det går ud på at hvert enkelt havelod kun kan komme med en fuldmagt. Grunden til det er at jeg før har hørt om foreninger hvor brugen af fuldmagter er blevet misbrugt. Så den kunne eventuelt se sådan ud.

Undertegnede giver hermed tilladelse til at _____________ kan deltage på mine vegne til generalforsamlingen D.___

Underskrift _____________  Havenummer__________

 

Mvh Mogens have 112

Forslag 5

Forslag til generalforsamlingen vedr. etablering af fælleshus på P-pladsen: 

Solager A øremærker 600.000 fra eksisterende kassebeholdning til byggeri af et fælleshus på p-pladsen. Fælleshuset indeholder forsamlingsrum, køkken, to toiletter, bad og vaskerum. Der nedsættes et udvalg som er beslutningsdygtig til at varetage byggeledelsen og gennemføre byggeriet. Udvalget består af medlemmer, som melder sig på generalforsamlingen, og træffer afgørelser ved flertalsafstemning.

Vh Mette have 67

Forslag 6

Forslag:

Jeg foreslår et ekstra honora til de bestyrelsemedlemmer der går ind i det store arb. det er i at fremskaffe div. oplysninger vedr. kloak løsninger. F.eks. en trime pris.

Joshua have 100

 

 

 

 

Invitation fra Taastrup Bibliotek

Kære Solagera Kolonihaveforening

Spiselige haver

Vi har et spændende foredrag om Spiselige haver, måske har foredraget interesse for jeres haveforening.

Hør hvordan du kan få mere ud af din have. Foredrag af havebrugskonsulent Aiah Noack.

Du har drømme og idéer, men haven driller og du får ikke de resultater, du ønsker dig.

Foredraget, som havebrugskonsulent Aiah Noack fra Naturplanteskolen holder på Taastrup Bibliotek, er en hjælpende hånd til at forstå og få mere ud af sin have.

Vi tager “temperaturen” på haven, og ser på havedesign med fokus på spiselige planter.

Vi skal blandt andet se på, hvordan man “læser” sin have, altså hvad man kan forvente sig ud fra forhold som areal, lys, vind, jordtype, eksisterende beplantning inkl. ukrudtsflora og vandflow.

Vi bruger permakulturens naturvenlige og dovenskabs design principper som inspiration, og så husker vi på at ikke to haver er ens og det vidunderlige i,

at havens eget liv og natur også skal have lov at være der, og at vi ikke behøver være perfekte for at være lykkelige haveejere.

Det er onsdag d. 15. februar kl. 17-18.45 på Taastrup Bibliotek

 

 

Du kan bestille gratis billetter på biblioteket hjemmeside:

 

https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/voksne/spiselige-haver

 

 

Med venlig hilsen

Heidi Grønbæk Hartvigsen
Bibliotekar

Bibliotekerne
Taastrup Hovedgade 86
2630 Taastrup
Telefon: 4335 2019
Direkte: 4335 2056
bibliotek.htk.dk

Generalforsamling

Årets generalforsamling er den 12/2-17 kl. 11 i Taastrup Kulturcenter. Indkaldelse udsendes ultimo januar.

Der vil ikke være smørrebrød på dagen, idet kulturcentret ikke længere har deres køkken åben. Bestyrelsen sørger for øl/vand og kage

Kloakering

Kommunen har anmodet bestyrelsen om møde vedr. kloakering i Solager. Mødet finder sted 8. december 2016.

Nærmere information kommer.

Bommen

Sæsonen er slut for denne omgang. Derfor SKAL bommen lukkes og låses ved ind og ud kørsel i Solager A. Bommen er låst indtil april 2017

Tyverier i Solager

Vedrørende tyveri af grønsager

Vi er desværre plaget af tyverier, af grønsager og frugter fra haverne i øjeblikket. Det er typisk tomater, græskar, og lign der bliver stjålet fra drivhuse. Tyvene går ganske enkelt ind i andres haver, og tager det de ønsker.

Tyverierne sker blandt andet, under påskud af, at alt i Solager A er fælles. Dette er absolut ikke tilfældet. Alt i de enkelte parceller er privat ejendom.

Fra bestyrelsen side, vil vi gerne påpege at disse tyverier er uacceptable, og vi tilskynder naturligvis alle, til at respektere den enkeltes ejendomsret og privatliv.

Vi opfordrer derfor medlemmerne til, at kigge deres haver efter, samt undersøge muligheder for låse på drivhuse.

Da der ikke længere er tale om et enkelt tilfælde, men om en tendens, opfordrer vi til, at alle tyve og tyverier politianmeldes. Anmeldelse kan ske til Københavns Vestegns Politi på telefon 43 86 14 48.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Bjørnebanden

Stor tak til bjørnebanden som allerede er påbegyndt bekæmpelsen af Bjørnekløer i hesteskoen. Det bliver spændende at følge arbejdet.